Tlumočení

Konsekutivní  tlumočení Tlumočení po částech. Řečník vždy po několika větách počká, dokud tlumočník nedomluví. Toto tlumočení je vhodné pro pracovní i soukromá jednání, školení a přednášky popř. jednání na úřadech.


Simultánní tlumočení (kabinové tlumočení, současně s řečníkem) Tlumočník překládá souběžně s řečníkem. Řečník mluví bez přestávek pro tlumočníka. Tlumočník se nachází v izolované kabině a jeho tlumočení je přenášeno do sluchátek posluchačů. Pro simultánní tlumočení je třeba objednat dva tlumočníky, aby se mohli střídat.


Soudní tlumočení Je tlumočení prováděné soudním tlumočníkem, který kromě samotného tlumočení stvrzuje kulatým razítkem zápis z jednání. Takto se musí tlumočit i např. svatební obřad s cizincem,  uznání otcovství na matrice nebo valná hromada u notáře.

V zájmu úspěšného výsledku by měl zákazník objednat tlumočení v dostatečném časovém předstihu a zároveň dodat materiály k přípravě.
V některých případech jsem schopna se dostavit k tlumočení i v průběhu pár hodin.


Doprovodné tlumočení  – na výstavách, firemních cestách

Tlumočení po telefonu

CENÍK TLUMOČENÍ
ČasCena
Za hodinupo dohodě
Za půl den2500,- Kč
Za den5000,- Kč
Nejsem plátce DPH, účtovaná cena je konečná.