Elektronické překlady? Žádný strach!

Elektronická podoba má oporu v zákoně, že je z hlediska platnosti rovnocenná listinnému vyhotovení.

Zákon nově umožňuje vyhotovit v elektronické podobě i písemný tlumočnický úkon. I když má většina klientů stále zafixovanou představu soudního překladu s kulatým razítkem a trikolorou a k elektronickému vyhotovení se staví skepticky, výhody elektronického úkonu jsou více než patrné.

Odpadá osobní předávání písemností nebo dokonce zasílání poštou, což prodlužuje dodací lhůtu a v neposlední řadě zvyšuje náklady. Podklady lze předat kdykoliv prostřednictvím datové schránky, emailu nebo cloudu. U elektronického úkonu odpadají náklady nejen na poštovné a pojištění poštovní zásilky, ale i na tisk samotný. Oproti listinnému vyhotovení lze elektronický překlad použít opakovaně.

Co se týče bezpečnosti, v porovnání s úkony v listinné podobě poskytuje elektronické vyhotovení výrazně vyšší záruku, že s přeloženými listinami nebo textem vlastního překladu nebylo nijak manipulováno (např. vpisování, přepisování, škrtání apod.), protože sebemenší zásah do obsahu úkonu automaticky vede ke zneplatnění elektronického podpisu překladatele. U elektronických úkonů zároveň existuje menší riziko jejich ztráty nebo poškození, ať už během přepravy poštou nebo při archivaci.

Z hlediska dostupnosti může překladatel zpracovat úkon mimo své sídlo, a totéž platí pro zadavatele, který se nachází třeba v zahraničí, který potřebuje co nejrychleji získat překlad. Díky cloudovým službám a mobilním zařízením může mít kdokoliv překlad stále u sebe pro případ potřeby.

V neposlední řadě nekončí překlady ve skartovačkách nebo ve spisovně. Netiskne se a nedochází ke spotřebě papíru …..