Jak vzniklo v němčině slovo Handy?

Second Handy - so kann jeder alte Smartphones recyclen | Deutsche Telekom
Singular (číslo jedn.)Plural (číslo mn.)
Nominativ (1.p.)das Handydie Handys
Genitiv (2.p.)des Handysder Handys
Dativ (3.p.)dem Handyden Handys
Akkusativ (4.p.)das Handydie Handys
Skloňování slova Handy

Alternativní způsoby psaní: zast.: Händi, Händy, další tvary: Handyfon, Handyphone (rak.)

Odkud se vzalo tohle slovo? Používá od druhé poloviny minulého století. Jenže není přímým převzetím z angličtiny, jak by se na první pohled zdálo. Jeho původ nebyl nikdy s jistotou objasněn.
Tomuto vynálezu předcházela ruční obousměrná vysílačka nazývaná handie talkie, která byla vyrobena v USA (cca, v roce 1940). Slovo handheld (držet v ruce) naznačuje, že je třeba považovat za výchozí tvar anglické podstatné jméno hand (ruka) spíše než anglické přídavné jméno handy (po ruce). V angličtině se mobilní telefon nazývá americky i anglicky cellphone nebo cellular, případně mobile.

Je možné, že radiotechnici a radioamatéři převzali do němčiny anglický termín handy, který je v angličtině poměrně vzácný. Překvapivě rychlé rozšíření tohoto komunikačního zařízení, i jeho ojedinělé hláskové podoby Händy a Händi a jejího homonymního pseudoanglického tvaru Handy podporují výše zmíněnou výpůjčku z anglického hand nebo novoněmeckého Hand (v módní anglikanizované výslovnosti) spolu s anglickou jmennou příponou -y ve významu ‚to, co je (vždy a všude) po ruce‘ (protože to není zadrátováno).